28 лютого у на базі Стоматологічного медичного центру ЛНМУ імені Данила Галицького відбулася планова зустріч робочої групи освітньо-професійної програми зі спеціальності 221 «Стоматологія» із працедавцями та студентами стоматологічного факультету. 

У заході взяли участь декан стоматологічного факультету ЛНМУ імені Данила Галицького, професор Роман Огоновський та гарант ОПП зі спеціальності «Стоматологія» другого (магістерського) рівня, професор Наталія Чухрай

Темою зустрічі було питання організації виробничої практики в літній період (ІІ, ІІІ та IV курси). Присутні обговорили програми практики, силабусів та зміни змісту окремих освітніх компонентів стоматологічного профілю.

Під час зустрічі виступили працедавці – директор Стоматологічного медичного центру ЛНМУ імені Данила Галицького, доцент Володимир Шибінський та керівник приватного стоматологічного кабінету «Клініка стоматології Гуменюк», доцент Ольга Гуменюк із пропозицією розширити кількість баз для проведення виробничої практики для зменшення кількості осіб на одній базі, а відтак – підвищення якості навчання. 

За інформацією гаранта освітньо-професійної програми за спеціальністю 221 «Стоматологія», професора Наталії Чухрай

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua