25 березня відбулося спільне засідання Вченої ради факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та департаментів охорони здоров’я Львівської, Волинської та Рівненської областей.

Відповідно до порядку денного голова факультетської вченої ради, декан ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького,  доцент О. Січкоріз проінформував присутніх про шляхи оптимізації підготовки лікарів-інтернів заочної форми навчання на первинній спеціалізації (інтернатурі). Він повідомив про стратегію розвитку медичної оcвіти в Україні, схвалену розпорядженням КМУ від 27.02.2019 №95-р та завдання щодо підвищення якості вищої медичної освіти, в контексті якої йдуть якісні зміни післядипломної освіти: ефективне фінансування, управління медичних університетів та розвиток наукових досліджень. Декан факультету зазначив, що якісна медична допомога неможлива без зміни культурної парадигми та створення нового професійного середовища. Він  також окреслив проблеми  та завдання, які стоять перед факультетом. В обговоренні питання взяли участь професори Ю. Вовк, Б. Матвійчук, В. Пирогова, Є. Скляров, Ю. Кияк, Є. Заремба, доценти Т. Пупін та Т. Лисак, головний спеціаліст управління розвитку планування та організаційно-фінансового забезпечення  департаменту ОЗ Львівської ОДА Р. Духаніна, заступник начальника відділу медичних кадрів та планування департаменту ОЗ Волинської ОДА Л. Згоран, головний позаштатний спеціаліст департаменту ОЗ ЛОДА з хірургії Ю. Шаваров та заступник декана Волинської філії ФПДО, доцент В. Дорецький.

Про результати усунення виявлених недоліків у роботі Волинської філії ФПДО та про виконання рішення Вченої ради ФПДО від лютого 2019 року доповів заступник декана ФПДО доцент Б. Коцай та завідувачі відповідних кафедр.

Про вимоги Міністерства освіти щодо проведення освітньої діяльності на ФПДО у межах підготовки до ліцензування 2019-2020 н.р. доповів заступник декана ФПДО з питань інтернатури доцент В. Томків.

Під час засідання Вченої ради факультету післядипломної освіти Університету розглядалося питання присвоєння вчених звань працівникам низки кафедр.

За інформацією деканату ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua