Вчена рада

23 вересня відбулося засідання Вченої ради факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Розпочав його голова Вченої ради, декан факультету, доцент Орест Січкоріз.

Відповідно до порядку денного про результати державної заключної атестації лікарів-інтернів у червні 2020 року доповів заступник декана з питань інтернатури доцент Василь Томків. 

Результати складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Стоматологія» у червні 2020 року оприлюднила відповідальна за підготовку лікарів-інтернів за спеціальністю «Стоматологія», доцент кафедри терапевтичної стоматології Лідія Мінько.

Про результати складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» лікарями-інтернами у червні 2020 року, доповіла відповідальна за дистанційне навчання на факультеті післядипломної освіти, асистент кафедри педіатрії і неонатології ФПДО Наталія Камуть

Відповідно до порядку денного Вчена рада ФПДО Університету розглянула питання присвоєння вчених звань працівникам низки кафедр Університету, а також інформаційні матеріали та різне.

За інформацією факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua