24 травня 2023 р. в Актовій залі теоретичного корпусу ЛНМУ відбулося засідання Вченої ради Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Засідання відкрив голова Вченої ради, ректор Університету, академік НАМН України, професор Борис Зіменковський.

На початку засідання ректор повідомив про кадрові зміни, що відбулися в Університеті. У зв‘язку із закінченням контракту професора Андрія Наконечного на посаді проректора з наукової роботи, цю посаду тепер обійматиме професор Вікторія Сергієнко. Доцент Орест Січкоріз став проректором з післядипломної освіти. Відтак, призначено нових деканів факультетів: доцент Лідія Мінько – декан факультету післядипломної освіти та доцент Марта Колішецька – декан медичного факультету №1. 

Відповідно до порядку денного з інформацією про результати внутрішнього аудиту навчально-методичної, наукової та виховної роботи медичного факультету № 1 та звітом про виконання ухвали Вченої ради університету від 26 травня 2021 року виступила декан факультету, професор Вікторія Сергієнко. Співдоповідач – голова комісії, декан медичного факультету № 2, професор Олександр Надрага. З цього питання Вчена рада прийняла ухвалу.

Про організацію та проведення первинної експертизи на наявність плагіату наукових праць у ЛНМУ імені Данила Галицького доповів відповідальний за автоматичну перевірку наукових текстів, дисертаційних матеріалів на наявність запозичень із загальнодоступних джерел, доцент Андрій Вергун.

Під час засідання було призначено склад разової спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD). З цього питання виступила відповідальна за діяльність разових спеціалізованих вчених рад у ЛНМУ імені Данила Галицького, професор Ірина Драпак.

Вчена рада провела атестацію докторантів Університету щодо виконання індивідуального плану навчання. Зі звітами виступили докторант другого року навчання кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, доцент Андрій Лозинський та докторант першого року навчання кафедри нормальної анатомії, доцент Уляна Підвальна

На засіданні Вченої ради відбулося присвоєння вчених звань працівникам кафедр Університету, а також затвердження тем докторських дисертацій.

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua