30 вересня 2020 р. в Актовій залі теоретичного корпусу відбулося засідання Вченої ради Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Від імені професорсько-викладацького та студентського колективу та всіх співробітників нашої Alma Mater завідувач кафедри загальної хірургії, професор Віктор Андрющенко привітав ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, академіка НАМН України, професора Бориса Зіменковського з ювілеєм – 80-річчям від дня народження. Він побажав ректорові міцного здоров’я, щастя, радості, благополуччя, оптимізму, невичерпної енергії та нових творчих успіхів, підтримки з боку колег та однодумців, задоволення від нових здобутків  у професійній діяльності. 

Відтак, відповідно до порядку денного, ректор ЛНМУ імені Данила Галицького, академік НАМН України, професор Борис Зіменковський виступив з доповіддю з нагоди початку нового навчального року. У  виступі ректор проаналізував усі напрямки діяльності ЛНМУ імені Данила Галицького у 2019-2020 н.р. – навчально-методичну, наукову, лікувальну, виховну роботу, міжнародну діяльність, окреслив ситуацію у фінансовій сфері, досягнення та здобутки ЛНМУ імені Данила Галицького. Ректор повідомив про відкриття на факультеті післядипломної освіти кафедри хірургії і трансплантології.  Голова вченої ради, ректор ЛНМУ імені Данила Галицького, академік НАМН України, професор Борис Зіменковський також визначив основні завдання університету на 2020-2021 н.р. 

У своїй доповіді він торкнувся й питання доцільності переведення навчального процесу на дистанційну форму у зв’язку із загрозою збільшення кількості інфікованих серед студентів та викладачів. В обговоренні взяли участь помічник ректора з навчальної роботи, доцент Ірина Солонинко; завідувач кафедри інфекційних хвороб, відповідальний за лікувальну роботу Університету, професор Олександр Зінчук; генеральний директор Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка. У результаті обговорення Вчена рада одностайно прийняла рішення з 5 жовтня 2020 р. запровадити в Університеті дистанційне навчання у зв’язку з наближенням 2-ї хвилі COVID-19. 

Про підсумки наукової діяльності університету у 2019 р. та основні напрямки і завдання на 2020 р. доповів проректор з наукової роботи, професор Андрій Наконечний.

З цих питань Вчена рада прийняла ухвали.

Під час засідання Вченої ради ЛНМУ відповідно до порядку денного розглядалося питання присвоєння вчених звань працівникам низки кафедр Університету. 

Також Вчена рада обрала на посади:

  • завідувача кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО – доцента Романа Вербовського
  • завідувача кафедри хірургії №2 – професора  Ігоря Кобзу
  • завідувача кафедри внутрішньої медицини № 2 – доцента Ореста Комарицю
  • завідувача кафедри гістології, цитології та ембріології – доцента Ілону Челпанову 
  • професора кафедри урології ФПДО – доцента Юліана Мицика
  • професора кафедри біофізики – доцента Романа Фафулу. 

Вчена рада затвердила тему докторської дисертації доцента кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Тетяни Гаранко «Зміни структурних компонентів селезінки та лімфатичних вузлів при дії глутамату натрію та її корекції (експериментальне дослідження)». 

Про призначення складу разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) та призначення попередньої експертизи та рецензентів дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії доповіла відповідальна за діяльність разових спеціалізованих вчених рад з присудження наукового ступеня доктора філософії, доцент Ірина Драпак

На завершення засідання Вчена рада розглянула низку інформаційних матеріалів.

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua