Академія наук вищої освіти України нагородила медаллю «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» завідувача кафедри внутрішньої медицини №1 ЛНМУ імені Данила Галицького, професора Ореста  Абрагамовича.

Відзнаку вручили за втілення нових форм орґанізації наукової діяльності, всебічне сприяння розвитку наукових досліджень та вдосконалення навчально-виховного процесу.

Довідка. Академія наук вищої школи України (дата заснування – 27 листопада 1992 р.) є громадською науковою неприбутковою організацією, яка у відповідності до Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про вищу освіту» об’єднує вчених вищих навчальних закладів для сприяння в проведенні фундаментальних і прикладних досліджень у галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, обміну науковим та педагогічним досвідом, захисту їх фахових інтересів. Академія у своїй діяльності співпрацює з центральними органами виконавчої влади в галузі освіти і науки, з іншими державними органами, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, науковими інститутами Національної академії наук України і галузевими та іншими науковими державними й недержавними установами.

ВІТАЄМО!

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua