Кафедра біофізики

Адреса

79010, м. Львів, вул. Шимзерів, 1а
тел. +38 (032) 2-75-58-76

E-mail


Завідувач кафедри


Личковський Едуард Іванович, доцент, кандидат технічних наук

Перелік дисциплін


• "Медична і біологічна фізика" для студентів І курсу медичного факультету
• "Медична і біологічна фізика" для студентів І курсу стоматологічного факультету
• "Біофізика, фізичні методи аналізу" для студентів I курсу фармацевтичного факультету денної і заочної форми навчання (спеціальність 226 “Фармація”)
• "Вища математика і статистика" для студентів I курсу фармацевтичного факультету денної і заочної форми навчання (спеціальність 226 “Фармація”)
Курси за вибором:
• Сучасні проблеми біофізики
• Основи системного аналізу

Штат кафедри

Пайкуш Мар'яна Андріївна - д.пед.н., доцент, зав. навчальною частиною
Фафула Роман Володимирович - д.б.н., професор
Вісьтак Марія Володимирівна - д.т.н., професор
Федорович Зор'яна Ярославівна - к.б.н., доцент
Маланчук Оксана Михайлівна - к.ф-м.н., доцент
Турянська Леся Михайлівна - к.ф-м.н., ст. викладач
Драчук Мар'яна Іванівна - к.пед.н., ст. викладач
Лапка Ігор Ярославович - ст. викладач
Галик Галина Василівна - ст. викладач
Мескало Ольга Іванівна - викладач
Пелікант Уляна Володимирівна - ст. лаборант
Кашель Марія Степанівна - лаборант.“]