Кафедра фармакогнозії і ботаніки

Адреса

79010 м. Львів,
вул. Пекарська, 69,
тел. +38 (032) 276-88-35; 275-76-22; 278-64-56

E-mail


Завідувач кафедри


Шаповалова Наталія Валентинівна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=6VfsO7oAAAAJ - кандидат фармацевтичних наук, доцент


e-mail: tatamed@ukr.net

Перелік дисциплін

Фармакогнозія
Фармацевтична ботаніка
Ресурсознавство лікарських рослин
Фармакогностичні основи фітотерапії
Лікарські рослини та фітотерапія (спеціалізація)

Штат кафедри

Дармограй Р.Є. https://scholar.google.com.ua/citations?user=IdYkilUAAAAJ&hl=uk&oi=ao - к.фарм.н., доцент Бензель І.Л.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=DD8VQVcAAAAJ&hl=uk&oi=ao - к.фарм.н., ст викл, відповідальний за наукову роботу Черпак О.М. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=mVx64XYAAAAJ
- к.фарм.н., доцент, відповідальна за виховну роботу Лисюк Р.М. https://scholar.google.com.ua/citations?user=AgPh75YAAAAJ&hl=uk - ас.(англомовне відділення), відповідальний за Інтернет-сторінку Воробець Н.М. https://scholar.google.com.ua/citations?user=SHh32DIAAAAJ&hl=uk - д.біол.н., проф. Бензель Л.В. - к.фарм.н., доц.
Цаль О.Я. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=3ld6QzQAAAAJ - ас. Рибак О.В. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7N3wTcwAAAAJ - ас. Михайловська В.В. ст.лаб.
Фаренюк Н.М. ст.лаб. Яворська Н.Й. ст.лаб. Врубель О.Р.
аспірант “]