Кафедра фармакології

Адреса


79010, м. Львів, вул. Пекарська,52

Тел. +380(32)276-78-21

E-mail


Завідувач кафедри


Олег Романович Піняжко, доктор медичних наук, професор, голова регіонального відділення Державного фармакологічного центру МОЗ Украіни (Львівська область).

Перелік дисциплін

Навчальна робота

На кафедрі фармакології читаються лекції і проводяться практичні заняття з дисципліни для студентів ІІІ курсу медичного, ІІ і ІІІ курсів стоматологічного і ІІІ курсу фармацевтичного факультетів ( денна та заочна форми навчання).
Для студентів-іноземців читаються лекції і проводяться практичні заняття українською та англійською мовами.
Для лікарів-інтернів всіх спеціальностей читається курс «Лікарська рецептура і фармакологічний нагляд».
Для організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів при вивченні курсу фармакології використовується "Практикум з фармакології" - автори Гаврилюк І.М., Чикайло І.П., Піняжко О.Р.
Цей практикум розрахований на студентів ІІІ курсу медичного факультету спеціальності "лікувальна справа", "педіатрія" та "медико-профілактична справа" вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Він забезпечує студента конкретним алгоритмом дій для оволодіння основними положеннями теми та сприяє ефективній організації роботи студента при вивченні фармакології.
Даний практикум знаходиться в бібліотеці ЛНМУ імені Данила Галицького.

Науковий напрямок роботи кафедри фармакології

Фармакологічний скринінг новосинтезованих молекул потенційно біологічно активних речовин з ряду тіазолідинів
Вивчення імуномодулюючих властивостей тіазолідинів
Вивчення анаболічних властивостей тіазолідинів
Вивчення протисудомних властивостей тіазолідинів
Вивчення гепатопротекторних та антифібротичних властивостей тіазолідинів
Вивчення антигіпоксичних властивостей тіазолідинів та олії амаранту.
Постреєстраційний моніторинг проявів побічних дій лікарських засобів, зареєстрованих в Україні на території Львівської області.
На базі кафедри функціонує Регіональне відділення Державного Експертного центру МОЗ Украіни (Львівська область).

Штат кафедри


1. Гаврилюк І. М. - доцент кафедри, к.мед.н., секретар комісії з біоетики, секретар Вченої Ради медичного факультету №2.
2. Іванків О. Л. - доцент кафедри, к.мед.н., відповідальна за навчальну роботу кафедри.
3. Пошивак О. Б. -доцент кафедри, к.мед.н., заступник декана медичного факультету №2.
4. Коропецька Н.Ю. - старший викладач кафедри, секретар кафедральних засідань, к.мед.н.
5. Антонів О.І - старший викладач кафедри, к.біол.н., профорг.
6. Дячок І.Л. - старший викладач кафедри, доктор філософії по спеціальності"Фармація, промислова фармація", відповідальна за наукову роботу кафедри.
7. Семійон-Лучишин О.В. - асистент кафедри, відповідальна за виховну роботу на кафедрі.
8. Сень О.П. - асистент кафедри.
9. Гойсак Н.Р. - асистент і старший лаборант кафедри, матеріально відповідальна і відповідальна за інтернет-сторінку кафедри та освітню платформу Misa.
10. Паньків Г.Р.- старший лаборант кафедри.
11. Квасниця Я.Є. - старший лаборант кафедри.
“]