Кафедра організації і економіки фармації

Адреса

вул. Пекарська, 75,
79010 Львів, Україна
Тел. (032) 276-86-39, 276-85-81

E-mail


Завідувач кафедри


Завідувач кафедри — Громовик Богдан Петрович - доктор фармацевтичних наук, професор.

Перелік дисциплін

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 "Фармація, промислова фармація"

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Організація та економіка фармації
Фармацевтичний менеджмент і маркетинг
Фармацевтичне та медичне товарознавство
Фармацевтичне право та законодавство
Етика і деонтологія у фармації
Система якості у фармації
Соціальна фармація

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Академічна доброчесність в університетській спільноті
Теорія і практика реалізації концепції «Фармацевт десяти зірок»
Етичні проблеми у фармації
Основи економіки у фармації
Дослідження фармацевтичного ринку
Фармацевтичні аспекти нутріціології (біологічно-активних добавок)
Сучасні вироби медичного призначення
Логістика у фармації
Методологія наукових досліджень з організації та економіки фармації за темою магістерської роботи

ПРАКТИКИ:
Ознайомча практика з організації та економіки фармації
Виробнича практика з організації та економіки фармації
Виробнича практика з фармацевтичного менеджменту та маркетингу

Штат кафедри

Громовик Богдан Петрович, д.фарм.н., проф.,
Левицька Оксана Романівна, д.фарм.н., доц.,
Дорикевич Катерина Іванівна, к.фарм.н., доц.(завуч кафедри),
Ярко Наталя Богданівна, к.фарм.н., доц.,
Городецька Ірина Ярославівна, к.фарм.н., доц. (відповідальна за виховну роботу),
Корнієнко Олександра Михайлівна, к.фарм.н., доц.,
Ханик Наталія Любомирівна, к.фарм.н., доц.,
Грушковська Дзвенислава Тарасівна, к.фарм.н., доц. (відповідальна за наукову роботу),
Горілик Артем Володимирович, к.фарм.н., ст.викл.,
Шунькіна Софія Євгенівна, к.фарм.н., ст.викл.,
Чухрай Ірина Любомирівна, к.фарм.н., доц. (секретар кафедри, відповідальна за Інтернет-сторінку),
Панькевич Остап Богданович, док.філ., асист. (відповідальний за роботу СНГ),
Герасімова Ірина Степанівна, ст. лаб.(відповідальна за охорону праці),
Левицька Наталя Миколаївна, ст. лаб.
“]