Кафедра ортодонтії

Адреса

Стоматологічний медичний центр
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Львів, вул. Пекарська, 69в
тел. +38 (032) 275-59-87
ПП "Стоматологічна клініка професора Ельвіри Безвушко" м.Львів, вул. Садова 13

E-mail


Завідувач кафедри


Чухрай Наталія Львівна
Доктор медичних наук, професор

Перелік дисциплін

- навчання студентів з предметів «Ортодонтія» та «Профілактика зубощелепних аномалій та деформацій»
- підготовка лікарів-інтернів з дисциплін «Дитяча стоматологія», «Ортодонтія»
- післядипломне навчання лікарів на циклах спеціалізації «Ортодонтія», «Дитяча стоматологія»
- передатестаційні цикли зі спеціальностей «Ортодонтія», «Дитяча стоматологія»
- ТУ цикл «Актуальні питання ортодонтії»
- ТУ цикл «Профілактика стоматологічних захворювань у дітей»

Діагностичні методи дослідження на кафедрі:

- аналіз телерентгенограм з використанням ком'ютерної програми Audaxceph (використовується в науковому, навчальному та лікувальному процесах);
- проведения міографії жувальних та мімічних м'язів;
- визначення ЕФАКБЕ (електрофоретичної активності клітин букального епітелію).


Штат кафедри

Смоляр Н.І., д.м.н. професор
Безвушко Е.В., д.м.н. професор
Мірчук Б.М., д.м.н. професор
Гордон-Жура Г.С., к.м.н. доцент
Дубецька-Грабоус І.С.,  к.м.н. доцент
Лисак Т.Ю., к.м.н. доцент
Семенців Х.Г., к.м.н. доцент
Пилипів Н.В., к.м.н. доцент
Міськів А.Л.,к.м.н. доцент
Машкаринець О.О., к.м.н. доцент
Зубачик О.В., к.м.н. асистент
Шило М.М., к.м.н асистент
Боднарук Н, І.,к.м.н. доцент
Шпотюк О.О.,к.м.н. асистент
Слобода М.Т.,к.м.н. асистент
Савчин С.В., асистент
Морозова Н.П., асистент
Данилюк Д.В., асистент
Годований О.В., асистент
Москвяк-Демків А.Є., асистент
Сидір В.І.,старший лаборант
Відповідальний за навчальну роботу – к.м.н., доц.Семенців Х.Г.
Відповідальний за наукову роботу –  к.м.н., доц. Дубецька-Грабоус І.С.   
Відповідальний за СНТ ‒ к.м.н. доц. Гордон-Жура Г.С.
Відповідальний за лікувальну роботу ‒ к.м.н. ас.Боднарук Н.І.
Відповідальний за виховну роботу ‒ доц. Міськів А.Л.  
“]