Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Адреса

м. Львів, вул. Пекарська, 52
тел.: (0322)769371

E-mail


Завідувач кафедри


Поспішіль Юрій Олексійович, доктор медичних наук, професор

Перелік дисциплін

"Патоморфологія", медичний факультет, ІІІ курс"
"Патоморфологія з секційно-біопсійним курсом", стоматологічний ф-т, ІІ-ІІІ курси
"Секційний курс", медичний факультет, V курс
"Судова медицина", медичний факультет IV курс
"Судова медицина", стоматологічний факультет ІІІ курс
"Патологічна анатомія", інтернатура, курсанти ФПДО

Штат кафедри

Поспішіль Юрій Олексійович, д.м.н., професор, завідувач кафедри
Зербіно Дмитро Деонисович, д.м.н., професор, академік НАМН України,
член-кор. НАН України, директор Музею хвороб людини
Волос Лілія Іванівна, д.м.н., професор, куратор СНТ кафедри
Кузик Юлія Іванівна, д.м.н., в. о. професора, відповідальна за наукову роботу
Серветник Марта Ігорівна, к.м.н., доцент, відповідальна за навчальну роботу
Шевчук Микола Миколайович, к.м.н., доцент, відповідальний за курс судової медицини
Гаврилюк Олена Михайлівна, к.м.н., доцент, відповідальна за післядипломну освіту
Томашова Світлана Андріївна, к.м.н., доцент
Вовк Володимир Іванович, к.м.н., доцент, відповідальний за web сторінку кафедри
Грицина Ірина Вікторівна, к.м.н., доцент, відповідальна за лікувальну роботу
Малик Оксана Романівна, к.м.н., доцент
Григорійчук Василь Іванович, к.м.н., доцент
Бартошик Наталія Василівна, к.м.н., асистент
Туркевич Марта Олександрівна, к.м.н., асистент
Вовк Віта Василівна, асистент
Федевич Соломія Василівна, асистент
Фаліон Руслана Ігорівна, ассистент
Кузьмич Марія Богданівна, асистент, відповідальна за систему MISA
Якубовський Тарас Ігорович, асистент
Варивода Олена Юріївна, асистент

“]