Кафедра терапевтичної стоматології

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69 в
Тел. +38 (032)276-93-72, 275-49-77
факс: +38 (032)276-93-72

E-mail


Завідувач кафедри


Зубачик Володимир Михайлович , доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України

Перелік дисциплін

Підготовка спеціалістів-стоматологів ІІ-ІV рівнів акредитації за фахом „Терапевтична стоматологія”. Навчання ведеться на бюджетній та контрактній формах українською та англійською мовами.
1 курс – ергономіка в стоматології;
2 курс - пропедевтика терапевтичної стоматології;
3 курс - захворювання твердих тканин зуба, пульпи зуба та періодонта;
4 курс - хвороби пародонту;
5 курс - патологія слизової оболонки порожнини рота, субординатура.


Штат кафедри

Пасько О.О. – к.м.н., доцент, відповідальна за навчальну роботу
Ган І.В. - к.м.н., доцент, відповідальна за наукову роботу
Синиця В.В. - к.м.н., доцент, відповідальний за лікувальну роботу
Демчина Г.Р. - к.м.н., асистент, відповідальна за виховну роботу
Федун І.Р. – к.м.н., асистент, відповідальна за Студентський науковий гурток кафедри
Личковська О.Л. – к.м.н., асистент, відповідальна за інтернет-сторінку кафедри
Фурдичко А.І. - д.м.н., доцент
Довганик В.В. – к.м.н., доцент
Гриновець В.С. - к.м.н., доцент
Двуліт І.П. - к.м.н., доцент
Петришин О.А. - к.м.н., доцент
Ріпецька О.Р. - к.м.н., доцент
Сулим Ю.В. - к.м.н., доцент
Хороз Л.М. - к.м.н., доцент
Бариляк А.Я. - к.м.н., доцент
Бучковська А.Ю. - к.м.н., доцент
Борис Г.З. – к.м.н., асистент
Голейко М.В. – к.м.н., асистент
Ільчишин М.П. – к.м.н., асистент
Іськів М.О. – к.м.н., асистент
Пасічник М.А. - к.м.н., асистент
Різник Ю.Б. - к.м.н., асистент
Бежук Ю.А. – асистент
Вербенець Х.В. – асистент
Гавришкевич Я.І. – асистент
Горбань І.І. – асистент
Ренка М.В. – асистент
Якимович Д.В. – асистент
Яричківська Н.В. – асистент
Лисоконь Ю.Ю. – старший лаборант

“]