Кафедра терапевтичної стоматології

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69 в
Тел. +38 (032)276-93-72, 275-49-77
факс: +38 (032)276-93-72

E-mail


Завідувач кафедри


Зубачик Володимир Михайлович , доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, Заслужений професор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Перелік дисциплін

Підготовка спеціалістів-стоматологів ІІ-ІV рівнів акредитації за фахом „Терапевтична стоматологія”. Навчання ведеться на бюджетній та контрактній формах українською та англійською мовами.
1 курс – ергономіка в стоматології;
2 курс - пропедевтика терапевтичної стоматології;
3 курс - захворювання твердих тканин зуба, пульпи зуба та періодонта;
4 курс - хвороби пародонту;
5 курс - патологія слизової оболонки порожнини рота, субординатура.


Штат кафедри

Бучковська А.Ю. – завуч кафекдри, к.м.н., доцент, відповідальна за навчальну роботу
Фурдичко А.І. - д.м.н., професор, відповідальна за практику
Кендра І.В. - к.м.н., доцент, відповідальна за наукову роботу
Синиця В.В. - к.м.н., доцент, відповідальний за лікувальну роботу
Демчина Г.Р. - к.м.н., асистент
Федун І.Р. – к.м.н., доцент, відповідальна за Студентський науковий гурток кафедри
Личковська О.Л. – к.м.н., асистент, відповідальна за репозитарій
Довганик В.В. – к.м.н., доцент, відповідальна за 4 курс
Гриновець В.С. - к.м.н., доцент, відповідальний за 1 курс, музей стоматології
Двуліт І.П. - к.м.н., доцент, відповідальна за вибіркові дисципліни на 5 курсі
Петришин О.А. - к.м.н., доцент, відповідальна за 5 курс
Ріпецька О.Р. - к.м.н., доцент, відповідальна за навчання іноземних студентів
Сулим Ю.В. - к.м.н., доцент, відповідальний за 3 курс
Хороз Л.М. - к.м.н., доцент, відповідальна за 2 курс
Бариляк А.Я. - к.м.н., доцент, відповідальна за міжнародні зв'язки кафедри
Бучковська А.Ю. - к.м.н., доцент
Борис Г.З. – к.м.н., асистент, відпустка по догляду за дитиною
Голейко М.В. – к.м.н., асистент, відповідальна за ведення табеля, внесення даних таблиці ЄДБО
Ільчишин М.П. – к.м.н., асистент, відповідальна за матеріальні цінності на кафедрі
Іськів М.О. – к.м.н., асистент, відпустка по догляду за дитиною
Пасічник М.А. - к.м.н., доцент, відповідальна за вибіркові дисципліни на 4 курсі, секретар засідань кафедри
Різник Ю.Б. - к.м.н., асистент, відповідальний за техніку безпеки, санацію студентів
Бежук Ю.А. – асистент, відповідальна за рейтингове оцінювання
Вербенець Х.В. – асистент, відповідальна за веб-сторінку кафедри
Гавришкевич Я.І. – асистент, відповідальна за навчальну платформу MISA
Горбань І.І. – к.мед.н., асистент, відповідальна за виховну роботу зі студентами
Ренка М.В. – асистент
Якимович Д.В. – асистент, відповідальний за інформаційний ресурс кафедри, секретар на ОСКІ
Яричківська Н.В. – асистент, відповідальна за цивільний захист
Лисоконь Ю.Ю. – старший лаборант, к.мед.н.
Обрамич С.О. - лаборант
Лис А.М. - лаборант
Лис М.М. - лаборант

“]