Архів

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
Тел. +38 (032) 2368462

E-mail

Керівник підрозділу


Завідувач архіву
Любасюк Леся Василівна

Напрямок діяльності

Архів ЛНМУ імені Данила Галицького комплектує і зберігає документи всіх структурних підрозділів Університету, згідно з номенклатурою справ, складає картотеку всіх особових архівних справ та описи всіх документів.

Архів видає архівні довідки та копії документів на запити установ, організацій та окремих осіб, які навчалися чи працювали в Університеті.

Щорічно експертна комісія архіву проводить експертизу цінностей документів за розділами описів, готує їх для передачі на державне зберігання або знищення.

В архіві здійснюється поступова комп’ютеризація архівного фонду.

Штат підрозділу

Інспектор архіву:
Зінь Г.Л.
Секретар-Друкар
Дейнега Г.Б.
“]