Медичний фаховий коледж ЛНМУ

Адреса

79016, м. Львів, вул. Судова, 7
Тел. +38 (032) 226-52-22, (032) 261-65-56

E-mail

Керівник підрозділу


Кузьмінський Павло Йосифович,
директор, кандидат наук з державного управління, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Напрямок діяльності

Медичний фаховий коледж Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

У 2010 р. Медичне училище Львівської державної залізниці було реорганізоване в Медичний коледж, який увійшов у склад Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як структурний підрозділ.
Медичний коледж готує фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 223 «Медсестринство», освітня програма «Сестринська справа». Термін навчання становить три роки (на основі повної загальної середньої освіти) та чотири роки (на основі базової загальної середньої освіти). Загальний ліцензований обсяг – 120 осіб. Навчання відбувається в основному за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

В коледжі функціонують всі необхідні кабінети і лабораторії, лекційна аудиторія на 120 місць, бібліотека з читальним залом на 30 місць та загальним книжковим фондом більш як 16 тис. примірників, великий спортивний зал. Всі кабінети забезпечені необхідним обладнанням, муляжами та фантомами. Певна частина кабінетів розташована на базах міських та обласних лікувально-профілактичних установ.

Педагогічний колектив - 40 викладачів штатних та 3 – сумісники. В коледжі працюють лікарі, викладачі загальноосвітніх дисциплін, провізори.

Сучасна матеріально-технічна база та високий професійний рівень викладачів забезпечують фахову підготовку медичних сестер з урахуванням світових стандартів медсестринської освіти.

У центрі уваги викладачів коледжу – висока якість навчання студентів. Про це свідчить, зокрема, показник інтегрованого ліцензійного іспиту «КРОК М – Сестринська справа», який становить 80-92%.

Для активізації науково-пізнавальної діяльності студентів в освітньо-виховний процес впроваджуються сучасні цифрові технології, інтерактивні методи навчання, освітні платформи та інструменти. Студенти активно займаються і науково-дослідною роботою – вони неодноразово ставали призерами і лауреатами студентських науково-практичних конференцій та конкурсів професійної майстерності. Студенти навчального закладу регулярно займають призові місця в обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка.

Особлива увага приділяється національно-патріотичному та фаховому вихованню студентської молоді. У коледжі щорічно організовуються та проводяться виховні заходи з громадянсько-патріотичного,морально-правового, екологічного та родинного виховання;конкурси професійної майстерності «Що ми знаємо, вміємо, можемо», «Медсестра – золоті. Активно працює «Клуб милосердя» у Львівському будинку дитини №2.

Здобуті в коледжі знання дають можливість випускникам працювати на високому професійному рівні не лише в Україні, а й за кордоном. Випускники коледжу продовжують навчання в різних навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.


Штат підрозділу

2. Матійців Віра Степанівна, заступник директора з навчальної роботи, викладач вищої категорії, викладач-методист.
3. Щебель Оксана Миколаївна, відповідальна за виховну роботу, методист, викладач вищої категорії, викладач-методист.
4. Леськів Уляна Олександрівна, завідувач відділення, викладач вищої категорії, викладач-методист.
5. Орел Олена Володимирівна, відповідальна за практичну роботу, викладач вищої категорії, голова циклової комісії.
6. Бабич Наталя Іванівна, викладач II категорії.
7. Білобрам Оксана Миронівна, викладач І категорії, куратор групи.
8. Вихопень Анжела Емілівна, викладач І категорії.
9. Вацик Марина Олександрівна, викладач вищої категорії, доктор філософії в медицині.
10. Гавришко Галина Романівна, викладач, спеціаліст.
11. Гойденко Любов Богданівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії.
12. Делізотті Христина Русланівна, викладач, спеціаліст.
13. Зданевич Христина Романівна, завідувач господарством, викладач вищої категорії, викладач-методист, куратор групи.
14. Іванець Ігор Миронович викладач ІІ категорії.
15. Котик Ірина Михайлівна, викладач І категорії, куратор групи.
16. Колодій - Чорна Олександра Богданівна, викладач І категорії.
17. Клим-Дмитрів Неоніла Павлівна, викладач II категорії.
18. Ковалів Анна Ігорівна, викладач вищої категорії.
19. Кирничишин Ольга Романівна, кандидат біологічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист, куратор групи.
20. Козак Ірина Ігорівна, викладач II категорії.
21. Кривак Ігор Миколайович, викладач, спеціаліст.
22. Кирилич Мар'яна Іванівна, викладач II категорії.
23. Нестерук Володимир Іванович, кандидат фізико-математичних наук, викладач вищої категорії, викладач–методист, голова циклової комісії.
24. Ожібко Оксана Іванівна, викладач II категорії, куратор групи.
25. Пігулечко Ірина Володимирівна, викладач вищої категорії.
26. Пижевська Ірина Йосипівна, викладач II категорії.
27. Пасєка Любов Романівна, викладач вищої категорії, викладач-методист.
28. Романишин Леся Романівна, вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії.
29. Романишин Наталія Зіновіївна, викладач вищої категорії, викладач методист.
30. Семенова Наталія Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач вищої категорії, викладач методист.
31. Слодовник Світлана Іванівна, викладач вищої категорії, куратор групи.
32. Стасів Марія Петрівна, викладач І категорії.
33. Тришкіна Галина Ярославівна, викладач І категорії.
34. Устенна Мар'яна Михайлівна, викладач вищої категорії.
35. Хомяк Мар'яна Богданівна викладач І категорії.
36. Чаторийська Олександра Миколаївна, викладач вищої категорії, викладач-методист.
37. Швець Зоряна Ярославівна, викладач вищої категорії, викладач методист, голова циклової комісії.
38. Шаповал Тетяна Миколаївна, викладач ІІ категорії, куратор групи.
39. Шмагало Тетяна Теодозівна, викладач II категорії.
40. Якимець Ірина Семенівна, викладач вищої категорії.
41. Коваль Любов Василівна, провідний бухгалтер.
42. Ксенюк Галина Володимирівна, завідувач бібліотеки.
43. Соловей Надія Миколаївна, лаборант.
44. Партика Ірина Олексіївна, лаборант.
45. Коваль Наталя Борисівна, лаборант.
46. Петришин Марта Тарасівна, вартівник.
47. Гусак Євген Васильович, вартівник.
49. Крищишин Франко Михайлович, вартівник.
50. Козак Ольга Іванівна, вартівник.
51. Баран Ірина Іванівна, прибиральниця.
52. Бокало Марія Іванівна, прибиральниця.“]”]”]