Відділ науково-медичної інформації

Адреса

м.Львів, вул.Січових стрільців, 6
тел: +38 (032) 255-31-29

E-mail

Керівник підрозділу


Фітькало Анна Василівна

Напрямок діяльності

формування та збереження науково-інформаційних ресурсів з метою їх ефективного використання у процесах патентно-інформаційних розробок як супроводження усіх етапів виконання науково-дослідних робіт ( НДР);
вивчення інформаційних потреб та проведення організаційно-методичної роботи, яка пов’язана з використанням науково-інформаційних ресурсів при плануванні дисертаційних робіт;
патентно- інфомаційна робота як частина науково-дослідних процесів згідно з науковими темами медуніверситету: консультації при створенні та охороні об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, рацпропозицій, комп’ютерних програм і т.п.);
використання засобів наукової комунікації, реалізація інноваційних заходів, опанування новими науково-інформаційними технологіями та підвищенням науково-інформаційної компетенції науковців мед університету (курс лекцій для аспірантів та здобувачів);
консультативна допомога в підготовці основних засобів наукової комунікації для реалізації інноваційних технологій в медицині: підготовка інформаційних листів, методичних рекомендацій з грифом МОЗ для подальшої експертизи та друкування в Українському центрі наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи;
щорічна підготовка переліку науково-практичних заходів, запланованих Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького для включення в Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій (термін до 25 червня поточного року);
сприяння у впровадженні в практику наукових досягнень шляхом оформлення Заявки на включення до переліку наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень в Реєстр галузевих нововведень;
індексація (УДК) статей, назв дисертаційних тем та предметів пошуку до них;
участь у річному прийомі звітів з науково-дослідних робіт кафедр (збір та аналіз видавничої діяльності кафедр).

Штат підрозділу

Яворська О.Я.,
Ліфанова Т.О.,
Карачинцева М.Ю.“]