Відділ науково-медичної інформації та інтелектуальної власності

Адреса

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6
e-mail: avfitkalo@gmail.com
Тел.: +38 (032) 255-31-29

E-mail

Керівник підрозділу


Фітькало Анна Василівна

Напрямок діяльності

Відділ науково-медичної інформації та інтелектуальної власності (ВНМІІВ), як окремий штатний підрозділ Університету, створений 1973 року. З 1994 року, як наслідок переорієнтації системи державної медичної інформації в Україні, відділ об’єднує два сектори: науково-інформаційний та інтелектуальної власності ( патентно-ліцензійний).
Основними завданнями науково-інформаційної та патентної діяльності ВНМІІВ у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького є:
• Збір, формування та збереження масиву наукової інформації про новітні науково-інформаційні технології з метою ефективного використання їх у процесах патентно-інформаційних розробок як супровід усіх етапів виконання дисертаційних та науково-дослідних робіт (НДР);
• Взаємодія зі структурними підрозділами Університету, вивчення їх інформаційних потреб, проведення організаційно-методичної роботи для забезпечення своєчасною, достовірною та новітньою інформацією співробітників, аспірантів Університету;
• Оформлення замовлень від співробітників, аспірантів на розробку, забезпечення та супровід усіх етапів виконання дисертаційних та науково-дослідних робіт (НДР);
• Участь у річному прийомі наукових звітів НДР (збір та аналіз видавничої діяльності кафедр);
• Оперативний облік видавничої діяльності співробітників Університету та оформлення звітів на вимогу МОЗ України, ректора, проректора з наукової роботи;
• Ознайомлення з новими науково-інформаційними технологіями для підвищення науково-інформаційної компетенції науковців медичного університету (курс лекцій для аспірантів та здобувачів).
Патентно-інформаційна робота, як частина науково-дослідних процесів, згідно з науковими темами Університету включає:
• Консультації співробітників при створенні та охороні об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, авторських свідоцтв на твір, рацпропозицій і т. п.);
• Оформлення заявок на патенти (корисну модель, винахід) і передачу їх в УКРНОІВІ для експертизи, ведення обліку, листування з авторами тощо;
• Організаційні питання про сплату необхідних зборів за дії, пов’язані з охороною прав на патенти в УКРНОІВІ, які здійснюються через Університет;
• Ведення обліку з позитивних рішень для одержання патентів, подання відповідних звітів про стан патентної роботи до відповідних організацій та МОЗ України;
• Оформлення та подання електронних документів на отримання авторського свідоцтва на твір через УКРНОІВІ;
• Підготовку, друкування, розсилку інформаційних листів, методичних рекомендацій для сприяння в реалізації інноваційних технологій у медицині;
• Формування переліку науково-практичних заходів, запланованих Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького для включення в Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій Центру тестування МОЗ України;
• Оформлення заявок, через Центр тестування МОЗ України, на включення до переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я;
• Індексацію (УДК) статей, назв дисертаційних тем, НДР та предметів пошуку до них.

Штат підрозділу

Юркевич О.Т., Карачинцева М.Ю., Проховник Л.В.“]