Віварій

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 59/5
тел. +38(032) 236-84-55

E-mail

Керівник підрозділу


Стефанишин Юрій Михайлович

Напрямок діяльності

Віварій – це приміщення, де під контролем спеціалістів лабораторного тваринництва здійснюється утримання відносно невеликої кількості тварин з науковою та навчальною метою.
Основним напрямком діяльності підрозділу є забезпечення проведення наукових експериментальних досліджень на лабораторних тваринах науковими співробітниками Університету згідно з плановими кафедральними науковими роботами, також проведення договірних науково-експериментальних робіт. У віварію проводяться експериментальні дослідження:
• хіміко-фармацевтичні дослідження новосинтезованих сполук
• токсико-гігієнічні дослідження
• вивчення дії медичних препаратів при різних патологіях
• імунологічні дослідження
• експериментальні, морфологічні та патоморфологічні та інші види дослідженнь/
Кафедри використовують ресурси віварію для виконання таких НДР:
1. Проєкт Горизонт H2020 FET OPEN NeutroCure «Розробка «розумних» підсилювачів реакційноздатних сполук кисню специфічних для аномальних поліморфноядерних нейтрофілів для лікування запальних та автоімунних захворювань, раку та мієлосупресії».
2. Проект VW «Важливість ензимів нейтрофільного походження для процесингу ауто-антигенів та моделювання запального впливу» («The importance of neutrophil-derived enzymes for the processing of auto-antigens and inflammatory mediators»).
3. Проєкт МОЗ України «Використання позаклітинних нейтрофільних пасток для модулювання запальних процесів»
4. Проєкт НФДУ «Центр дослідження ролі нейтрофільних позаклітинних пасток у виникненні тканинних патологій in vivo»
Впродовж 2016-2019 років на базі віварію виконувався проєкт Горизонт H2020 RISE «Pathegens and graphene».
В операційній віварію Університету проводиться навчання слухачів на курсах тематичного удосконалення «Лапараскопічні та інші мініінвазивні технології в хірургічних спеціальностях» з відпрацюванням лапароскопічних технологій і навичок – «жива» хірургія на тваринах (поросята і кролики).
До кінця 2021 року планується запуск системи аналізу флуоресценції в тканинах організму in vivo в рамках проєкту НФДУ.
У роботі з тваринами використовується таке оснащення:
1.Стереомікроскоп для мікрохірургії SZM-45T.
2. Флуоресцентний мікроскоп Olympus B51 з можливістю прижиттєвого аналізу тканин, включаючи мікроскопію в інфрачервоному діапазоні.
3. Проточний цитометр DxFlex Beckman Coulter для аналізу цитокінів у сироватці тварин за технологією Multiplex.
У зв’язку із використанням більшої кількості лабораторних тварин вищої якості, в тому числі лінійних, у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького облаштовано експериментально-біологічну клініку - це підрозділ для утримання і розведення декількох видів лабораторних тварин у приміщеннях з врахування сучасних вимог до утримання, а також проведення різних маніпуляцій на тваринах і окремих видів експериментальних досліджень.
У віварії утримуються і розводяться такі тварини:
• кролики породи «Шиншила» та «Білий велетень»
• щурі-лінії Vistar
• мурчани порід: гладенькошерстні, гімалайські, розеточні, агуті
• сірі миші ліній Balb/c, C57BL та нелінійні.
Окрім стандартних ліній тварин, у віварії Університету виведено 2 лінії із змінами імунної відповіді. Для них зараз здійснюється повне секвенування геному (у співпраці з партнерами).
Штат працівників Віварію становить 11 чоловік:
керівник - Стефанишин Ю.М.
ветлікар – Козовий Д.М.
зоотехнік – Лукевич Ю.Р.
робітники:
Барило В.В.
Бучинський О.М.
Возний В.В.
Кардаш М.С.
Сохань Н.М.
Хома Г.В.
Яремко Г.С.
підсобні робітники:
Кардаш М.С.
Кріп Л.М.

“]”]