З 4 по 14 червня студенти-випускники стоматологічного факультету нашої Alma Mater вперше складали державний випускний практичний іспит у формі об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ). Іспит пройшов відповідно до наказу ректора ЛНМУ імені Данила Галицького, академіка НАМН України, професора Бориса Зіменковського на виконання нормативно-правових актів України з питань освіти та інших стандартів освітньої діяльності.

Перед початком іспиту з вітальним словом до студентів-випускників звернувся декан стоматологічного факультету, професор Роман Огоновський. Він ще раз нагадав випускникам про важливість і відповідальність професії стоматолога, про необхідність уважного ставлення до пацієнта та постійного професійного удосконалення.

Для проведення ОСКІ на стоматологічному факультеті було організовано 12 станцій на профільних клінічних стоматологічних кафедрах. Упродовж майже двох тижнів у Стоматологічному медичному центрі ЛНМУ імені Данила Галицького групи екзаменаторів уважно та ретельно оцінювали практичні вміння майбутніх стоматологів. Державну екзаменаційну комісію на факультеті цього року очолював випускник нашої Alma Mater, доктор медичних наук, професор кафедри щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Віктор Горицький. До складу ДЕК увійшли також завідувачі профільних кафедр та провідні фахівці стоматологічного факультету.

Довідка. Об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ) (Objective Structured Clinical Examination – OSCE) – це нова сучасна форма оцінювання знань студентів, що використовується у медичній освіті. Цим іспитом оцінюється готовність випускника до провадження професійної діяльності, відповідно до вимог стандарту вищої освіти, шляхом демонстрування практичних (клінічних) компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті (людина) або на моделі (фантом, муляж, симулятори тощо). При цьому студенту пропонують вирішити різні клінічні ситуації, спостерігають за його діями, аналізують їх та максимально об’єктивно оцінюють його знання, вміння самостійно обстежити хворого, поставити діагноз, провести лікарську маніпуляцію, надати кваліфіковану допомогу тощо.

Володимир Гриновець, заступник декана стоматологічного факультету з виховної роботи, доцент кафедри терапевтичної стоматології

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua