22 березня відбулося чергове засідання Вченої ради Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У його роботі взяв участь директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА, доцент Орест Чемерис

Засідання відкрив голова Вченої ради, ректор ЛНМУ імені Данила Галицького, академік НАМН України, професор Борис Зіменковський. 

Відповідно до порядку денного зі звітом про роботу бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького виступила її директорка, старший дослідник Марта Надрага, яка також окреслила завдання та роль структурного підрозділу у забезпеченні освітньо-наукового процесу. Співдоповідач – голова комісії, начальник навчального відділу, доцент Наталія Ярко. З даного питання Вчена рада прийняла ухвалу.

Про підсумки фінансової діяльності ЛНМУ імені Данила Галицького за 2022 рік розповіла головний бухгалтер Університету Євгенія Якубовська.

Роботу клінічних баз факультету післядипломної освіти у м. Луцьку на етапі первинної спеціалізації (інтернатура) висвітлив заступник декана факультету післядипломної освіти, доцент Віктор Дорецький (Волинська філія). З цього питання Вчена рада прийняла ухвалу.

Під час засідання Вченої ради було призначено склад разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD). З цього питання виступила відповідальна за діяльність разових спеціалізованих вчених рад у ЛНМУ імені Данила Галицького, професор Ірина Драпак.

Члени Вченої ради підтримали кандидатури претендентів на здобуття іменних стипендій Верховної ради України для молодих учених-докторів наук, а саме:

  • професорки кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Анни Крищишин-Дилевич;
  • декана медичного факультету №1, професорки кафедри ендокринології Вікторії Сергієнко.

Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Юрій Кузьмінов поінформував присутніх щодо порядку прийому на навчання до ЛНМУ імені Данила Галицького у 2023 році. 

На завершення засідання Вчена рада розглянула низку інформаційних матеріалів.

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua