У межах програми обмінів Еразмус Варшавський Медичний Університет (https://www.wum.edu.pl/) запрошує на навчання 3-х студентів, які з вересня 2024 р. навчатимуться на  4-му курсі  медичного факультету Львівського національного медичного університету  імені Данила Галицького. Навчання триватиме 4 місяці, починаючи з жовтня 2024 року. 

Термін подання заявок – до 15.02.2024.

Відбір здійснюється на конкурсній основі.

Вимоги розміщені на сайті Університету, сайті міжнародного відділу, на стендах біля деканатів медичного факультету.

Приймають заявки лише від студенток!

Критерії відбору: 

 • високі рейтингові бали (середній бал успішності повинен бути не менше 170,0 балів), перевага надається претендентам з вищими балами у рейтингу.
 • знання іноземної мови (англійська):  
 • сертифікат про володіння іноземною мовою на рівні B2 або вище;
 • у разі відсутності сертифікату – іспит з іноземної мови (спеціально створена комісія на кафедрі  латинської та іноземних мов Університету і  затверджена наказом ректора Університету).

ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ УЧАСНИКАМ УНІВЕРСИТЕТУ:

 • подання або заява на ім’я ректора із візами-погодженнями завідувача кафедри, декана факультету (подавати у деканати медичного факультету)
 • копія  першої сторінки закордонного паспорта.

Пізніше:

 • копія запрошення та його переклад, завірений  координатором академічної мобільності Університету;
 • договір про академічну мобільність між Університетом та Учасником (договір про навчання чи договір про практику/стажування);
 • договір про навчання (Learning Agreement on Academic Mobility Programme) між Університетом, Учасником та закладом вищої освіти/наукововю установою-партнером (для студентів, аспірантів) (оформляється за потреби);
 • індивідуальний навчальний план академічної мобільності підписаний Учасником, завідувачем кафедри, координатором академічної мобільності та затверджений деканом факультету з переліком обов’язкових дисциплін, які повинні бути виконані.
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

За інформацією відділу міжнародних зв’язків та євроінтеграції 

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua