Національне агентства із забезпечення якості вищої освіти оголосило конкурс  на заміщення вакансій науково-педагогічного / наукового працівника, представника роботодавців, представника здобувачів вищої освіти, міжнародного експерта до галузевих експертних рад (ГЕР) з 27 лютого 2023 р.:

 • 01 Педагогіка – 1 міжнародний експерт;
 • 02 Культура і мистецтво – 1 НПП / НП зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво;
 • 04 Богослов’я – 1 міжнародний експерт;
 • 05 Соціальні та поведінкові науки – 1 НПП / НП зі спеціальності 051 Економіка; 1 представник роботодавців;
 • 06 Журналістика – 1 представник здобувачів вищої освіти; 1 представник роботодавців;
 • 08 Право – 1 міжнародний експерт;
 • 09 Біологія – 1 міжнародний експерт; 1 представник здобувачів вищої освіти;
 • 11 Математика та статистика – 1 НПП / НП зі спеціальності 113 Прикладна математика; 1 представник здобувачів вищої освіти;
 • 12 Інформаційні технології – 1 представник здобувачів вищої освіти;
 • 13 Механічна інженерія – 1 НПП / НП зі спеціальності 131 Прикладна механіка;
 • 14 Електрична інженерія – 1 міжнародний експерт;
 • 15 Автоматизація та приладобудування – 1 представник здобувачів вищої освіти;
 • 18 Виробництво та технології – 1 представник роботодавців;
 • 20 Аграрні науки та продовольство – 1 НПП / НП зі спеціальності 203 Садівництво та виноградарство;
 • 22 Охорона здоров’я – 1 НПП / НП зі спеціальності 225 Медична психологія;
 • 23 Соціальна робота – 1 міжнародний експерт; 1 НПП / НП зі спеціальності
 • 231 Соціальна робота;
 • 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону – 1 міжнародний експерт; 1 НПП / НП зі спеціальності 253 Військове управління (за видами збройних сил);
 • 27 Транспорт – 1 представник здобувачів вищої освіти.

Прийом документів триватиме до 20 березня 2023 р. (включно)

Продовжено також до 3 березня конкурс  до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями:

 •  02 Культура і мистецтво
 • 08 Право
 • 09 Біологія
 • 13 Механічна інженерія
 • 14 Електрична інженерія
 • 23 Соціальна робота

За інформацією Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua