Як повідомив Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій , відповідно до Положення про Премію Верховної Ради України молодим ученим розпочався етап формування, висунення та подання робіт на Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2023 рік.

  Премію присуджують молодим ученим – громадянам України віком (за станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу) до 35 років включно, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або до 40 років включно, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук, за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень.

  Щороку присуджується до 50 Премій у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, наступного за роком подання робіт на отримання Премії.

  Автори подають роботу на розгляд Вченої ради за місцем роботи.

  Висунення роботи на присудження Премії Вченою радою та подання роботи науковою установою здійснюється до 1 березня.

Нагадаємо, що минулорічними лауреатами Премії Верховної Ради України стали представники нашого Університету: Андрій Лозинський – доцент, докторант кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії та Ігор Юшин – асистент кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії. Високу відзнаку отримала спільна наукова робота на тему: “Мультитаргетні похідні 4-тіазолідинону та споріднені гетероциклічні системи: молекулярний дизайн протипухлинних та протимікробних “лікоподібних” молекул”, виконана у співавторстві з представниками Інституту біології клітини НАН України (науковий співробітник, к.біол.н. Наталія Фінюк та науковий співробітник к.біол.н. Юлія Сеньків).

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua