Міністерство освіти та науки України 13 жовтня 2021р. видало Наказ № 1098 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році». До цього кілька тижнів відбувалося громадське обговорення проекту цього документу. Міністерство таки дослухалося до зауважень та рекомендацій медичних закладів вищої освіти, та внесло зміни в існуючі правила. В розрізі медичних та фармацевтичних спеціальностей змінився перелік предметів, сертифікати ЗНО з яких допускаються до конкурсу на здобуття цих професій. Тепер для вступу у медичні чи фармацевтичні ЗВО потрібно складати: перший предмет- українська мова, другий предмет – мaтематика або біологія (за вибором вступника), третій предмет – фізика або хімія (за вибором вступника). Таким чином, скасовано норму обов`язкового складання математики, як другого предмету для вступу. Як зауважив відповідальний секретар Приймальної комісії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького професор Роман Фафула, ця зміна розширить можливості для вступу на омріяні спеціальності для абітурієнтів та підніме їх мотивованість. Щодо обов`яковового мінімуму у 150 балів для другого та третього предметів, то ця норма збережена. До конкурсу на вступ до ЗВО у 2022 році прийматимуть сертифікати ЗНО цього ж року та трьох попередніх – 2019, 2020, 2021рр.

Умови вступу саме до Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького будуть розроблені та ухвалені Вченою Радою Університету до кінця цього року, – зазначив Роман Фафула. В них буде визначено ваговий коефіцієнт для кожного конкурсного предмету, за яким згодом вираховуватиметься загальний конкурсний бал вступника. Ознайомитися з Правилами прийому до ЛНМУ ім. Данила Галицького можна буде на сайті Університету на сторінці Приймальної комісії.

За інформацією Приймальної комісії

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua